simmar

Utställning/ringträning inför vår Open Show i augusti


Måndag 6 februari kl 18.30,
Åskvädersgatan 1 "Göteborgs Hundarena" i Göteborg
instruktör, Ingela Påsse van Reis eller Eva Sjölinder-Hansson

MEDTAG INHOMHUSSKOR och nyrastade hundar (rasta hundarna på anvisade platser då grannar till arenan inte uppskattar att man beträder deras tomter och anläggningar.)

 
 
Frågor:
Ingela 0708-777 225 eller Eva 0706-72 19 44
 
Föranmälan krävs och avgift 50 kr/deltagare betalas in på pg 75 56 98-8 "märk betalning efternamn och hundnamn". Betalning ska vara GRK tillhanda senast 2 februari 2017.