simmar

GRK Göteborg/Bohuslän hälsar välkommen till Open Show


ANMÄL DIG HÄR >> 

Domare: Bengt Källman, Kennel Cassmick
Plats: Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1,  418 34 Göteborg
Datum: 19/2-2023
Sista anmälnings & betalningsdag: Torsdag 9/2- 2023 kl 24.00

Anmälningsavgift: 230:-, Veteran/special veteran 100:-, ytterligare anmäld klass för hund över 1 år 50:-. Igen flerhundsrabatt. Vi kommer inte att anordna NOVIS bis denna gång.
Brace/Barn med hund 50:- anmäls/betalas på plats i sekretariatet. Katalogen är gratis och fås på plats!

Betalning till Plusgiro: 755698-8
OBS! Ange hundens registreringsnummer samt namnet på den som betalar in avgiften.

PM skickas endast ut med e-post ca 1v före utställningsdagen (och kommer senare läggas ut på hemsidan)
Göm ej att uppge din mejladress dit PM ska skickas.

OBS! Begär gärna att en kopia av dina ifyllda svar skickas till dig! (Längst ner) Kontrollera sedan att alla uppgifter stämmer, om inte - mejla ändringarna så snart som möjligt till mig  karin_f72@hotmail.com  så slipper det bli onödiga feltryck i katalogen senare!   Obs! Kontrollera att du kryssat i rätt kön i kryssrutan!

Har du inte fått en bekräftelse på anmälan inom några dagar kontakta:
karin_f72@hotmail.com


Varmt välkommen!