simmar

TRIMKURS

(vardagstrimning)
Månd.28 mars kl 18.00 på GMBK.
Anmälan och information : eb_brannsten@hotmail.com
Sista anm.dag 21 mars
Kostnad: 125:- Begränsat antal.